מחסני גבעת שאול בע"מ
מוצרי חשמל ומיזוג בשיווק ישיר
 
מחסני גבעת שאול בע"מ
מוצרי חשמל ומיזוג בשיווק ישיר

ר"ח גבעת שאול 40  ירושלים.
טל: 02-6522214
פקס: 02-6515716
דוא"ל:
Mgs.Jerusalem@Gmail.Com
    חייג עכשיו: 02-65-222-14
מחסני גבעת שאול בע"מ מוצרי חשמל בשיווק ישיר  ר"ח גבעת שאול 40  ירושלים  טל: 02-6522214 פקס: 02-6515716  Mgs.Jerusalem@Gmail.Com
תקנון מחסני גבעת שאול בע"מ ח.פ. 512773698   (להלן: "החברה")
1. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על רוכש ו/או רוכש פוטנציאלי ו/או רוכש מתעניין ו/או כל אדם אשר הביע עניין במוצרי החברה ו/או בשירותי החברה  (להלן: "הרוכש") בין אם באתר החברה בין אם בחנות החברה ובין אם באמצעות עסקאות אשראי ו/או עסקה טלפונית ו/או עסקה באמצעות המחאה ו/או עסקה בהקפה ו/או כל עסקה שיכולה להתבצע בין החברה לבין הרוכש (להלן: " רכישה מן החברה") ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות רכישה מן החברה, לרבות רכישה פרונטלית ו/או רכישה טלפונית ו/או רכישה באתר החברה, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה. קרא תקנון זה במלואו ובעיון. כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד. למען הסר ספק, תקנון זה יחייב גם כל ספק כלפי החברה, ובכל מקרה שהוא, לא ייראה כהסכם לטובת צד שלישי כלשהו.

2. התעניינות ברכישת מוצרי ו/או רכישת מוצרי החברה ו/או שירותי החברה, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל עסקה עם ו/או בקשר לחברה.

3. הוראות חשובות ביותר. בין היתר, כל התקשרות עם ו/או בקשר עם החברה כפופה להקפדה על כללי התקנון. אחריות החברה מוגבלת כמפורט בהסכם זה. החברה לא תהיה אחראית לפעולות ו/או בין צדדים שלישיים. אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של החברה ואין להפר זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי. הוראות חשובות אלה חלות, ללא הגבלה, ומבלי למעט מהוראות אחרות, על כל הרוכשים מן החברה ובכלל זה ספקים ומפרסמים, הכל כמפורט בסעיפים 3-5, בהתאמה, המהווים סעיפים יסודיים בהסכם.

4. החברה מאפשרת לך לרכוש באמצעותה מוצרים ושירותים שונים של מיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל (להלן: "המוצרים"), בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים.

5. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה ישנו דף מידע הכולל את השם המסחרי של הספק ו/או היבואן, המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים (להלן: "דף המכירה"). האחריות בכל מקרה ומקרה הנה על מוסר המידע.

6. תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

7. רכישה מן החברה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות של החברה. אנא קרא אותה בעיון. מובהר כי בעת רכישה מן החברה הנך יכול להסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות מהחברה  ו/או מי מטעמה.

8. המחירים המפורסמים ע"י החברה אינם כוללים מע"מ, למעט אם נאמר אחרת מפורשות.

9. המחירים המפורסמים ע"י החברה אינם כוללים משלוח/הובלה. מחירי המשלוחים וההובלות משתנים בהתאם למס' נתונים. בעת חזרת נציגנו ללקוח , יתנן מחיר לגבי משלוח בהתאם לסוג המוצר , כמות המוצר וכתובת למשלוח. יש אפשרות לאיסוף עצמי .

10. תמונות המוצרים שמפורסמות ע"י החברה , הושמו בקפדנות ובדיוק , אך יתכנו שינויים קלים בגוונים / צבעים בין התמונות למוצר עצמו.

11. אספקת/הובלת המוצרים ו/או התקנתם- החברה ו/או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת המוצרים הנרכשים הימנה לכתובת בישראל ו\או לנקודת איסוף מוסכמת מראש כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים, וזאת במידה וביקש הרוכש כי החברה היא זו שתדאג לכך. מכל מקום מובהר כי החברה אינה ולא תהיה אחראית בשום מצב להתקנת המוצרים ו/או טיב התקנתם ו/או זמני אספקת המוצרים ו/או השירות לפי העניין, אם השירות/אספקה/התקנה אינם ניתנים על ידם, במקרה ובו ספק ו/או קבלן חיצוני יבצע עבור הרוכש את ההספקה ו/או ההתקנה ו/או השירות- אזי יהא הספק ו/או קבלן האחראי הבלעדי למעשיו לפי העניין, ולרוכש לא תהיה כל טענה כנגד החברה בנושא.

12. רק אישור בדבר ביצוע הזמנה כפי המפורט להלן יחייב את החברה לספק את המוצר ו/או השירות הנרכש. מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) אישור חברת האשראי של הלקוח; (ב) קבלת אישור הספק לגבי המצאות המוצר במלאי; (ג) אישור החברה (להלן: "המועד הקובע"), וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד. עיכובים שבאחריות הלקוח יהיו באחריותו בלבד, בהתאם להוראות סעיף 43 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.

13. אספקה והובלה לאזורים מוגבלים- באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או גיאוגרפית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה ו/או גורמי התכנון והבנייה, החברה ו/או הספקים יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.

14. תשלום נוסף בגין הובלה חריגה- דמי המשלוח אינם כוללים הובלה חריגה לרבות הובלה לקומה גבוהה (קומה ג' ומעלה בבניין ללא מעלית) ו/או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים לצורך הכנסת המוצר לבית הלקוח ו/או לשם העלאתו לבית הלקוח לרבות באמצעות פירוק ו/או מנוף ו/או כח אדם נוסף.  במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, החברה ו/או הספקים רשאים לגבות תשלום נוסף בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר, ו/או כפי שיאושר טלפונית או אחרת באופן פרטני מול הלקוח.

15. חישוב מועדים- זמני אספקת המוצרים/שירותים המפורטים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) ממועד השלמת ההזמנה כהגדרתו לעיל.

16. איסוף עצמי- רוכש מוצר רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי ממחסני החברה או ממחסני הספק, כמפורט בדף המכירה של המוצר. במקרה של ספק האם ניתן לבצע איסוף עצמי במוצר מסוים ומקום ומועד האיסוף, יש לפנות לבירור האמור, לשירות הלקוחות של החברה.

17. איסוף המוצר יתבצע בתוך עד 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. לקוח שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, החברה תהא רשאית לחייב את הלקוח בדמי אחסנה בסך 50 ₪ ליום ו/או לקבוע בכל עת כי הדבר ייחשב כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה, החברה תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט בתקנון זה ולקזז כל סכום אחר המגיע לה, לרבות בגין דמי אחסנה כאמור, בסך שלא יפחת מ- 50 ₪ ליום.

18. במקרה שלא נאסף מוצר שיוצר במיוחד בעבור הלקוח (מוצר בהזמנה אישית) בחלוף 14 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההזמנה, יהיו החברה2 ו/או הספקים (לפי העניין) רשאים להשמיד את המוצר או להמשיך ולהחזיקו לפי שיקול דעתם הבלעדי. במקרה בו לא הושמד המוצר והלקוח ביקש לאסוף את המוצר יהיו מפעילת האתר ו/או הספקים (לפי העניין) רשאים לגבות דמי אחסנה בגין כל יום בו נשמר.

19. אימות זהות או דרישת פרטים נוספים- החברה  ו/או הספקים ו/או מי מטעמם רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

20. עיכוב ואיחור באספקה- החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי הרוכש בגין איחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים ממועד שהלקוח נתן הודעה בדבר עיכוב בקבלת המוצר או השירות. הודעה בדבר עיכוב תינתן לחברה על ידי הלקוח בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ-72 שעות מחלוף מועד האספקה הקבוע בדף המוצר. במידה שלקוח לא יידע את החברה בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.
הפרות וסעדים

21. מוסכם כי רישומי החברה מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם. החברה תהיה רשאית, אך לא מחויבת, לאכוף את הוראות התקנון ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד משתמש או צד ג' כלשהו. במקרים של התנהגות פוגענית ו/או הפרת זכויות של צדדים שלישיים או פסול מסיבה אחרת, החברה תפעל על פי כל הכלים המשפטיים העומדים לרשותה.

22. הוראות התנהגות. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, על כל משתמש, לרבות ספק, וכן לגבי מוצר או שירות של החברה, יחולו ההוראות הבאות:
הרוכשים מחויבים למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.
חל איסור מוחלט על רוכשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. רוכש אשר שהפר סעיף זה, ישפה את החברה, מייד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו.

23. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד רוכשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור החברה רשאית להסיר לאלתר כל רוכש ו/או תוכן ו/או מוצר של החברה ו/או להעביר את פרטי הרוכש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה.

24. החברה רשאית לפרסם בכל אמצעי המדיה, את התכנים ו/או חלק מהם, לרבות נתוני משובי רוכשים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום החברה, ולרוכשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.

25. לחברה אין כל דרך להתחקות אחר זהות הרוכשים ומניעיהם, ואין ולא תהיה לה כל אחריות בקשר אליהם. אחריותה הבלעדית והממצה של החברה לגבי ספקים תהיה למסירת פרטיהם ועם מסירת פרטים כאמור תהיה משוחררת מכל חובה אחרת, והרוכש ייראה כמי שמיצה את זכויותיו כלפי החברה באותו עניין.

26. אין לראות בהצגת תכנים בחנות החברה ו/או באתר האינטרנט שלה, משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעמה ר ביחס לספקים ו/או למוצרים ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו, ואין להסתמך עליהם.

27. החברה, רשאית לבטל כל הזמנה ו/או למנוע מרוכש או ספק מלהשתתף במכירות ברשותה, באמצעות חסימתו, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים רשימה ממצה:
מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
מבצע הפעולה מסר פרטים מטעים;
מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או
בפעילות התקינה של החברה ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;
בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.
במקרה ונפלה בתיאור המוצר  טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתמסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת בכרטיס הלקוח.

28. הגנת הצרכן/ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה- רוכש רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.

29. מועדים למתן הודעת ביטול- לשם הנוחות בלבד, להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת רכש מרחוק. התנאים הקובעים הם הוראות החוק והתקנות כפי שיהיו מעת לעת.
ברכישה של נכס/מוצר - עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הנכס/המוצר;
ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.

30. עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הצרכן-ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת

הצרכן:
טובין פסידים;
"מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;
טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;
טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

31. דמי ביטול-  על פי חוק הגנת הצרכן, החברה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪  לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחרת לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה. על אף האמור, למעט במכירת שוברים ובמכירות סמארטפונים ומוצרי סלולר אחרים, או אם צוין אחרת בעמוד המכירה או בתקנון זה, כגון לגבי עסקאות שאינן ניתנות לביטול כאמור לעיל, לא ייגבו על ידי החברה דמי ביטול כלשהם. מדיניות זו תחל בחודש אפריל 2015 ותתחדש בכל חודש, עד להסרת הוראה זו מתקנון זה.

32. רוכש שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי החברה במקום עסקו, על חשבון הרוכש. רוכש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור החברה, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.

33. ביטול הזמנה- ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה, או באמצעות יצירת קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החברה.
מיאון אחריות והגבלת אחריות

34. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם ע"י הרוכש, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של ספק המוצר המוצר או השירות הרלוונטיים.

35. החברה תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.

36. אחריותה של החברה, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין. אין באמור בכדי לגרוע מכל הוראת חוק מחייבת, לרבות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981.

37. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים על ידה לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, ולמעט כקבוע על פי דין האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על הספקים למעט במוצרים בהם מצוין אחרת בדף המכירה.

38. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומיצג המוצג אצל החברה לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים לאחר מכירה, בין אם במכירה רגילה ובין אם במכירה יומית ו/או אישית ו/או אחרת, נמסרו לחברה ע"י הספקים והינם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים. למען הסר ספק, יובהר שאלא אם נקבע אחרת בדף המכירה או על פי דין, הרוכש יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות החברה.

39. החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר הבית שלה והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

40. 5.1.4. העדר אחריות לשירותים טכנולוגיים. מפעילת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, מפעילת האתר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי  לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהזמין מוצר באמצעות האתר ו/או לעדכן הזמנה ו/או לבצע פעולה כלשהי באמצעות האתר.

41. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי הרוכשים ואשר גרמו לנזקים לה או לכל צד שלישי בקשר עם רכישה ממוצרי ו/או שירותי החברה.

42. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, כל אחריות ו/או חבות מצד החברה תהיה מוגבלת בכל מקרה שהוא לנזקים מוכחים וישירים בלבד, ולא תעלה על חמישית (20%) מהסכום ששולם בפועל על ידי הרוכש עבור המוצר או השירות (להלן: "התמורה"), או מלוא סכום התמורה (100%) במקרה בו מפעילת האתר הנה ספק המוצר או השירות ובהם בלבד.

43. הסעד הבלעדי והממצה שיהיה לרוכש במקרה של הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות יהיה ביטול הזמנה, ולא תהיינה לרוכש טענות נוספות כנגד הספק או החברה.

44. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את החברה. תמונות המוצרים באתר או בחנות או בפרסומי המדיה נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

45. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה יהיו אחראים לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו לרוכש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה מהחברה, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

46. במקרים בהם צוין במפורש בעמוד המוצר כי החברה הינה גם ספקית המוצרים, יחולו על החברה החובות המתחייבות והחלות באופן רגיל על יצרן או יבואן, לפי העניין.

47. מיאון אחריות מוחלט בקשר עם פעילות החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות של החברה ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמו שהוא .(AS IS) לא תהיה לרוכש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

48. הרוכש מאשר בזאת לחברה להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים, לרבות כנדרש לצורך אספקת השירותים, שיפורם, הצעת מוצרים ושירותים קשורים או אחרים, וכן לחברת שליחויות ו/או לספקי המוצרים ו/או ספקי שירותים דומים, לרבות לצורך אספקת המוצר או השירות שהוזמנו הימנה.

49. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות החברה והשירותים המוצעים דרכה, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

50. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות", קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר החברה. מובהר כי קבצים אלה לא יכילו כל מידע מזהה באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

51. החברה רשאית, אך לא חייבת, לפי לשיקול דעתה הבלעדי, לשלוח לכל משתמש הודעות מערכת, לרבות שאלוני משוב בהם יתבקש המשתמש לחוות דעתו, על הליך המכירה, הספק, המוצר או השירות אשר נרכשו על ידו ולדרגם בהתאם (להלן: "המשובים"). ככלל, עיבוד נתוני המשובים ייעשה באופן אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת, למעט ביחס לנתוני מלל שייכתבו ויוספו על ידי המשתמש. המשתמש מסכים מפורשות לקבל הודעות מערכת, משובים והודעות שירות או אחרות, זאת אף גם לאחר הסרתו מרשימת התפוצה לקבלת דברי פרסומת.
הדין החל

52. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוז ירושלים.
שמירת בעלות במוצרים

53. ידוע לרוכש כי בהתאם לאמור בתקנון זה ובכפוף לדין החל בנסיבות העניין רשאית החברה לשמור לעצמה את הבעלות במוצרי החברה ו/או שירותי החברה המסופקים על ידיה עד  לגמר התשלום בגין המוצר ו/או השירות הנרכש. מובהר כי הדבר יהווה תניית שימור על כל המשתמע מכך, והחברה שומרת לעצמה הזכות לשמור הבעלות במוצריה גם לאור סכסוך שנוצר עקב ו/או בגין הפרת אחד מתנאי תקנון זה.

54. הרוכש מתחייב מיד וללא כל צורך בהודעה מוקדמת להעביר לידי החברה כל מוצר ו/או שירות בהתאם לנסיבות העניין אשר נשמרה בו הבעלות כאמור לעיל וזאת עד לסילוק מלא וסופי של חוב הרוכש כלפי החברה בגין המוצר ו/או השירות הנצרכים.

55. הרוכש מתחייב לשפות את החברה מיד ולפי דרישתה בגין כל הפסד שנגרם לחברה לרבות אך לא רק הוצאות שכ"ט ועו"ד והפרשי מחיר שנגרמו בשל פתיחת המוצר ו/או השירות ו/או השימוש בהם, שנעשו טרם סולק התשלום הסופי והמוחלט בגין אותו מוצר ו/או שירות.

56. ידוע לרוכש כי לאור מהות המוצרים ו/או השירותים הנמכרים על ידה לא ניתן יהיה לרשום משכון בגין כל מוצר ו/או שירות, והדבר לא יעלה ו/או יוריד מתקפות תניית השימור, והרוכש מוותר מראש על כל טענה בדבר כשרות ו/או אי כשרות תניית השימור.

57. מובהר כי תניית השימור הינה תנאי בסיסי לכל התקשרות שהי עם החברה ו/או מי מטעמה, ונסיון סיכול שימור תניית הבעלות ע"י הרוכש ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו תהווה הפרה יסודית של תנאי ההתקשרות עם החברה אשר תגורר אחריה פיצוי מוסכם וקבוע מראש בגובה שווי המוצר ו/או השירות הנמכרים לפי העניין, ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית והוצאות שכ"ט ועו"ד, לפי שומה עצמתי של החברה, ולרוכש לא תהיה כל טענה באשר לכך.

עסקאות בין החברה לבין חברה בע"מ ו/או כל תאגיד שגבול אחריותו מוגבל לפי דין

58. בכל מקרה בו הרוכש הינו תאגיד ו/או אגד חברי בני אדם ו/או גוף משפטי אחר הכשר לבצע עסקאות ואשר גבול אחריותו הוגבל בין אם באמצעות הדין ובין אם ע"י כל דרך אחרת, יחתום אותו רוכש על כתב התחייבות אישית כלפי החברה, ואשר יהווה ערבות בלתי חוזרת לכל דבר ועניין, ושאר במישרין את הערב בדבר גובה התחייבותו של הרוכש לבצע עסקה ו/או הזמנת מוצר ו/או הזמנת שירות, הכל לפי העניין.

59. מובהר כי אי חתימה על כתב הערבות ו/או כתב ההתחייבות האישית יהווה לכשעצמו הפרה יסודית של תנאי ההתקשרות עם החברה והפרת תקנון זה, ויקנו לחברה זכות לבטל ההתקשרות עם אותו רוכש, ואף תזכה את החברה בשיפוי מלא מאת הרוכש בגובה עלות המוצר ו/או השירות הנרכשים לרבות תוספת הפרשי הצמדה וריבית הוצאות ושכ"ט עו"ד לפי שומה עצמית של החברה, ולרוכש לא תהיה כל טענה בעניין.